Opdrachten Hieronymus van Alphen – De pruimeboom

 

Beluister en/of lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.

1. 
Genre

Met wat voor gedicht of lied hebben we hier te maken?
Zie: Liederen en gedichten

2. 
Rijmschema

In het gehele gedicht (met uitzondering van de regels 5 - 8) gebruikt Van Alphen hetzelfde eindrijm.
Wat voor een soort rijm is hier, als je naar de rijmende woorden aan het eind van de zin kijkt, gebruikt?

3. 
Rijmschema

Wat wordt er in de regels 5 - 8 gebruikt?

4. 
Stijlfiguren

Van welke stijffiguur wordt er in regel 11 -12 gebruik gemaakt (Zou ik, om een hand vol pruimen, ongehoorzaam wezen?)

5. 
Doel

Wat is het doel van de dichter?

6. 
Boodschap

Wat moeten kinderen van dit gedicht leren?