Opdracht Kinderlyck

Probeer de vragen te beantwoorden.

1
Lees het gedicht.

Het gedicht. (klik)
Wat voor een gedicht is het?

2
Hoeveel strofen heeft het gedicht?
3
Wat is het meeste gebruikte metrum in het gedicht?
4
Wat voor een soort rijm is er in deze regels gebruikt?

Constantijntje, 't zaligh kijntje, (1.)
Schenckt de zielen, die daar krielen, (r. 11)


5
Wat voor een soort rijm is er in deze regels gebruikt?

Constantijntje, 't zaligh kijntje,( r.1)
Cherubijntje, van om hoogh, (r.2)


6
Wat voor een soort rijm is er in de regels 1 - 4 gebruikt?

Constantijntje, 't zaligh kijntje,

Cherubijntje, van om hoogh,

D'ydelheden, hier beneden,

Vitlacht met een lodderoog

7
Wat is het rijmschema van de eerste vier regels?


Constantijntje
, 't zaligh kijntje,

Cherubijntje, van om hoogh,

D'ydelheden, hier beneden,

Vitlacht met een lodderoog.