Opdracht Kinderlyck

1. Wat voor een gedicht is het?Lees het gedicht.
2. Hoeveel strofen heeft het gedicht?
3. Wat is het metrum van het gedicht?

Beluister het gedicht.

4. Wat voor een soort rijm is er in de regel gebruikt?

Schenckt de zielen, die daar krielen,

5. Wat voor een soort rijm is er in de regel gebruikt?

Leer dan reizen met gepeizen

6. Wat voor een soort rijm is er in de regels 2 - 4 gebruikt?

Constantijntje, 't zaligh kijntje,

Cherubijntje, van om hoogh,

D'ydelheden, hier beneden,

Vitlacht met een lodderoog

7. Wat is het rijmschema van de eerste vier regels?


Constantijntje
, 't zaligh kijntje,

Cherubijntje, van om hoogh,

D'ydelheden, hier beneden,

Vitlacht met een lodderoog.