Opdracht Kinderlyck

Probeer de vragen te beantwoorden.

1. 
Lees het gedicht.

Het gedicht. (klik)
Wat voor een gedicht is het?

2. 
Hoeveel strofen heeft het gedicht?

3. 
Wat is het meeste gebruikte metrum in het gedicht?
4. 
Wat voor een soort rijm is er in de volgende regels gebruikt?

Constantijntje, 't zaligh kijntje, (1.)
Schenckt de zielen, die daar krielen, (r. 11)

5. 
Wat voor een soort rijm is er in deze regels gebruikt?

Constantijntje, 't zaligh kijntje,( r.1)
Cherubijntje, van om hoogh, (r.2)

6. 
Wat is het rijmschema van de eerste vier regels?