Opdrachten De moederde vrouw van Martinus Nijhoff

De oude en nieuwe brug van Zaltbommel                     Foto: Fred Marsman

Lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.

1. 
Wat voor een gedicht is het?
2. 
Geef argumenten voor je keuze bij vraag 1 (meer antwoorden mogelijk)?
3. 
Hoe is het gedicht opgebouwd?

Zie ook rijm.

4. 
Bij welke regels vindt de wending (chute) plaats?

5. 
Waar is sprake van alliteratie? (Meer antwoorden mogelijk)
6. 
Waar is sprake van van assonantie. (Meer antwoorden mogelijk)
7. 
Welke rijmschema's zijn hier gebruikt?
8. 
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. (r.13) Wat denk jij?

9. 
Je kan de brug als een symbool zien.

Welke tegenstellingen worden door de brug overbrugd? (Meer antwoorden mogelijk)