Opdrachten De moederde vrouw van Martinus Nijhoff

De oude en nieuwe brug van Zaltbommel                     Foto: Fred Marsman

Lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.

1
Wat voor een gedicht is het?
2
Geef argumenten voor je keuze bij vraag 1 (meer antwoorden mogelijk)?
3
Hoe is het gedicht opgebouwd?
Zie ook rijm.
4
Bij welke regels vindt de wending (chute) plaats?
5
Waar is sprake van alliteratie? (Meer antwoorden mogelijk)
6
Waar is sprake van van assonantie. (Meer antwoorden mogelijk)
7
Welke rijmschema's zijn hier gebruikt?
8
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. (r.13) Wat denk jij?
9
Je kan de brug als een symbool zien.
Welke tegenstellingen worden door de brug overbrugd? (Meer antwoorden mogelijk)