Moeilijke woorden vmbo e-f-g-h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

gebruiken

2. 

hoeveelheid

3. 

ook niet

4. 

iets wat medebepalend is

5. 

net als

6. 

iets/iemand uitsluitend

7. 

met veel vertakkingen

8. 

van ouder op kind overgaand

9. 

een bepaalde rol of taak vervullen

10. 

in het algemeen