Moeilijke woorden vmbo e-f-g-h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

met veel vertakkingen

2. 

net als

3. 

een bepaalde rol of taak vervullen

4. 

iets/iemand uitsluitend

5. 

gebruiken

6. 

ook niet

7. 

hoeveelheid

8. 

iets wat medebepalend is

9. 

in het algemeen

10. 

van ouder op kind overgaand