Moeilijke woorden vmbo e-f-g-h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 
een bepaalde rol of taak vervullen
2. 
gebruiken
3. 
ook niet
4. 
in het algemeen
5. 
iets/iemand uitsluitend
6. 
van ouder op kind overgaand
7. 
met veel vertakkingen
8. 
net als
9. 
iets wat medebepalend is
10. 
hoeveelheid