Moeilijke woorden vmbo c-d

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

rechte lijn in een cirkel

2. 

kubieke centimeter

3. 

geschikt voor

4. 

vermogen om lasten te dragen

5. 

gemiddelde

6. 

het goedmaken

7. 

soortgelijk

8. 

als het moet

9. 

informatie uitwisselen

10. 

bijeengebrachte informatie

11. 

samenbrengen

12. 

afgepaste hoeveelheid