Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

Luctor et Emergo

2. 

bestseller

3. 

ragout

4. 

affiche

5. 

ad fundum

6. 

aubade

7. 

diner

8. 

hypotheeek

9. 

schlager

10. 

checken

11. 

democratie

12. 

sciencefiction

13. 

Carpe diem

14. 

interbellum

15. 

acteur

16. 

ordner

17. 

apocalypse

18. 

platonisch

19. 

politiek

20. 

cum laude

21. 

einzelgänger

22. 

ober

23. 

gourmetten

24. 

debuut

25. 

radler