Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

ad fundum

2. 

interbellum

3. 

apocalypse

4. 

democratie

5. 

ragout

6. 

einzelgänger

7. 

hypotheeek

8. 

debuut

9. 

bestseller

10. 

gourmetten

11. 

politiek

12. 

ober

13. 

ordner

14. 

Carpe diem

15. 

sciencefiction

16. 

radler

17. 

checken

18. 

diner

19. 

affiche

20. 

acteur

21. 

platonisch

22. 

Luctor et Emergo

23. 

schlager

24. 

cum laude

25. 

aubade