Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

democratie

2. 

checken

3. 

affiche

4. 

ordner

5. 

hypotheeek

6. 

bestseller

7. 

ober

8. 

platonisch

9. 

ragout

10. 

ad fundum

11. 

diner

12. 

Luctor et Emergo

13. 

apocalypse

14. 

acteur

15. 

aubade

16. 

cum laude

17. 

politiek

18. 

gourmetten

19. 

schlager

20. 

debuut

21. 

sciencefiction

22. 

radler

23. 

interbellum

24. 

einzelgänger

25. 

Carpe diem