Geen of niet en ChatGTP?

Niet gebruik je om een werkwoord of een zin te ontkennen

Ik kan vanavond niet komen. (niet ontkent komen)
Twijfel
niet over je eerder genomen beslissing. (niet ontkent twijfelen over je eerder genomen beslissing)

Na geen volgt de ontkenning van een zelfstandig naamwoord.

Ik wil geen sinaasappel. (geen ontkent sinaasappel)
Ik lust geen brood. (geen ontkent brood)

Ik heb ook gekeken naar wat ChatGTP als omschrijving geeft. De chatbot geeft als omschrijvingen:
Niet" wordt gebruikt bij werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden.
"Geen" wordt gebruikt bij zelfstandige naamwoorden.

Welk woord moet je in de volgende zinnen gebruiken?

 De meeste zinnen zijn gegenereerd door ChatGTP.

1. 

Ik heb .... tijd om naar de film te gaan.

2. 

De kinderen hebben .... zin in groenten.

3. 

De kat wil .... buiten blijven.

4. 

Dat wordt nat worden, want ik heb de paraplu .... bij me.

5. 

Zij wil .... koffie meer drinken.

6. 

Er is .... melk in de koelkast.

7. 

Ik kan .... wachten om op vakantie te gaan.

8. 

Heeft hij .... hulp nodig bij zijn huiswerk?

9. 

Ze hebben .... geld om een nieuwe auto te kopen

10. 

Hij heeft .... boeken in de tas.