Examen Nederlands vwo 2024 – I

Pulp in het Nederlandse leesonderwijs?

Het examen:
Teksten
Vragen en correctiemodel

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

ontlezing

2. 

leesmotivatie 

3. 

nomineren

4. 

groslijst

5. 

pulpboeken

6. 

shortlist

7. 

stramien

8. 

competentie 

9. 

curriculum

10. 

categoraal 

11. 

commotie 

12. 

evident

13. 

marketeer

14. 

klonen

15. 

verwantschap 

16. 

geobsedeerd