Examen Nederlands vwo 2022 – I

Moeilijke woorden uit het examen 2022  - I

Wat is de betekenis?

1. 

megalomaan

2. 

sculptuur


3. 

demoon 

4. 

replica

5. 

vergankelijkheid


6. 

evoceren

7. 

biënnale


8. 

dedain

9. 

evocatief

10. 

memento mori


11. 

referentiepunt

12. 

patina

13. 

pandemonium

14. 

postmodern


15. 

proleet

16. 

conceptueel

17. 

totalitair

18. 

dilettant

19. 

framing

20. 

analoog