Examen Nederlands havo 2022 – I

1. 

wegzwijmelen

2. 

stereotype

3. 

genderverhoudingen

4. 

heimelijk

5. 

exercitie

6. 

parallelle wereld

7. 

anticipatie

8. 

simultaan

9. 

heroïsch

10. 

bizar

11. 

moraliteit

12. 

harmonieus

13. 

fascinatie

14. 

neurobiologie

15. 

triggeren

16. 

besmuikt