Examen Nederlands havo 20021

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1
de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.
2
met goede bedoelingen
3
hardwerkend en sober 
4
tegen
5
normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.
6
onheilspellend
7
rampzalig
8
karakter
9
opschudding
10
steeds op dezelfde manier
11
begin van de dag
12
mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.