Examen Nederlands havo 20021

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1. 

karakter

2. 

met goede bedoelingen

3. 

hardwerkend en sober 

4. 

de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.

5. 

mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.

6. 

rampzalig

7. 

normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.

8. 

onheilspellend

9. 

tegen

10. 

begin van de dag

11. 

steeds op dezelfde manier

12. 

opschudding