Examen Nederlands havo 20021

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1. 

begin van de dag

2. 

tegen

3. 

hardwerkend en sober 

4. 

mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.

5. 

karakter

6. 

met goede bedoelingen

7. 

onheilspellend

8. 

normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.

9. 

steeds op dezelfde manier

10. 

de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.

11. 

rampzalig

12. 

opschudding