Liederen en gedichten

Meer genres

Acryl schilderij Fred Marsman naar een illustratie van Merle Shore

 

Klik voor meer informatie (filmpjes of tekst van het werk/lied e.d.)

1. 

drinklied
Lied gezongen op een feest vergezeld van een wens voor bijv. een bruidspaar.

2. 

gelegenheidsgedicht
Gedicht geschreven naar aanleiding van een belangrijk gebeurtenis (geboorte, huwelijk, overlijden e.d.).

3. 

geuzenlied
Lied, meestal anoniem, geschreven tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 

4. 

jazzgedicht 
Poëzie die jazzmuziek als onderwerp heeft of die qua stijl, vormgeving of thematiek geïnspireerd is op jazz.

5. 

knittelvers
Gedicht met eindrijm zonder metrum. Dit doet de dichter bewust om een humoristisch effect te bereiken.

6. 

limerick
Populaire, humoristische dichtvorm (oorspronkelijk Engels). Het is een puntdicht (epigram) van vijf regels en het rijmschema is aabba.

7. 

parlandopoëzie
Poëzie in gewone spreektaal met een anekdotische vertelstijl die vooral begrijpelijk moet overkomen. Dit soort gedichten worden ook wel praatversen genoemd.

8. 

smartlap
Sentimenteel levenslied over onderwerpen uit het (volks)leven.

9. 

protestsong
Lied waarin geprotesteerd wordt tegen maatschappelijk onrecht en waarin gestreefd wordt naar verandering.

10. 

zeemanslied
Lied dat verbonden is met het leven van zeelui, vaak een smartlap waarin het verlies van kameraden wordt bezongen.

11. 

vagantenlied
Vaganten (rondtrekkende, een avontuurlijk leven leidende studenten of geestelijken in de middeleeuwen) schreven liederen rond het ‘pluk de dag’- thema: over de liefde, de wijn en gokken. Ook schreven ze nogal wat gedichten tegen de corrupte geestelijkheid van die tijd.

12. 

kinderlied/gedicht
Gemaakt voor/door kinderen, soms met een opvoedkundige strekking.