De wijzen

Het Nederlands kent de volgende wijzen (hier van het werkwoord nemen):

  • De onbepaalde wijs = de infinitief of het hele werkwoord: nemen
  • De aantonende wijs = geeft aan dat de handeling van het werkwoord daadwerkelijk plaatsvindt en is een term om alle werkwoordstijden (ott, vtt, enz.) mee aan te duiden:  ik neem.
  • De gebiedende wijs = drukt een bevel, aansporing of verzoek uit: neem!
  • De aanvoegende wijs = de conjunctief en vorm door een -n van de infinitief te halen: men neme
    Zie Onzetaal

Klik op afbeelding

OEFENING
In welke wijs staan de gekleurde werkwoorden?

1. 

Hij gaat dit jaar naar Zwitserland.

2. 

Ga niet liften tijdens dat warme weer!

3. 

Het ga je goed.

4. 

Wij zullen ook wat eten meenemen

5. 

Het zij zo, ik kan het niets meer aan doen.

6. 

Ga er maar eens goed voor zitten!

7. 

Ik werk alleen nog voor mijn plezier

8. 

Men neme twee appels.

9. 

Ik heb hem op de brug zien staan.

10. 

Bega geen misstap!

11. 

Zij heeft er ook één.

12. 

Leve de Koning.