Contaminaties

Je spreekt van een contaminatie als je twee woorden of uitdrukkingen ten onrechte door elkaar haalt.

Heb je in de volgende zinnen te maken met een contaminatie?

1. 

Hij heeft daar niet zo veel melk in te brokkelen.

2. 

Zij verwachtte niet dat over zoiets iemand zo kwaad over kan worden. 

3. 

Hij wil de mensen meuk maken.

4. 

Op de vlakke, gladde ijsbaan van Winterswijk kon al weer geschaatst worden.

5. 

Hij refereert daarbij naar zijn vorige mail.

6. 

Tijdens het mondelinge gesprek werd de zaak duidelijk. 

7. 

Hij irriteert zich aan de presentator.

8. 

De rechtszaak moet voorkomen dat de Ex-topman van ABN AMRO zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

9. 

Ik zal je bij hem aanrecommanderen. 

10. 

Als leraar Nederlands zijnde kwam ik dit soort fouten vaak tegen.

11. 

Het is duidelijk dat zij in de goede smaak viel.

12. 

De wereldwijde pandemie bereikte vorig jaar haar hoogtepunt.