Middeleeuwen oud

Voorhoofse literatuur


Voorhoofse ridderromans

   • Karel de Grote is de hoofdpersoon. 
   • Veel strijd en ruw gedrag vooral tegen vrouwen
   • Trouw (ten opzichte van koning) was  belangrijk. 
   • Veel bijgeloof en tovenarij

    VoorbeeldenKarel ende Elegast en Het Roelantslied

Hoofse literatuur

Hoofse minnelyriek


Hoofse ridderromans

   • Brits-Keltische ridderromans
   • Oosterse ridderromans
   • Klassieke ridderromans

     


Hoofse minnelyriek = Liederen waarin de hoofse liefde centraal staat.

Hoofs = onderdanig aan de vrouw,
correct gedrag en zelfbeheersing zijn. heel belangrijk

 


Het dierenepos
is een heldengedicht met een dier in de hoofdrol.
Bekend is het verhaal Van de Vos Reynaerde.


Burgerlijke kunst

In de dertiende eeuw worden de steden belangrijker. De burgers wilden zichzelf ontwikkelen en kennis vergaren. Zo ontstond vanaf (± 1260) de didactische literatuur. De belangrijkste vertegenwoordiger was Jacob van Maerlant.

 


Geestelijke literatuur
Genres:

    • Legenden
    • Exempelen
    • Mystiek


Rederijkersliteratuur

Rederijkerskamers hielden zich bezig met de toneel- en dichtkunst en retorica (welsprekendheid). Ze organiseerden grote feesten (landjuwelen) waarop hun werk werd uitgevoerd. 
De rederijkers legden veel nadruk op de vorm wat leidde tot nogal onnatuurlijk werk.