Middeleeuwen

Voorhoofse literatuur

  • Karel de Grote is de hoofdpersoon. 
  • Veel strijd en ruw gedrag vooral tegen vrouwen
  • Trouw (ten opzichte van koning) was  belangrijk. 
  • Veel bijgeloof en tovenarij 

   VoorbeeldenKarel ende Elegast en Het Roelantslied

Hoofse literatuur

Hoofse minnelyriek

Hoofse ridderromans

  • Brits-Keltische ridderromans
  • Oosterse ridderromans
  • Klassieke ridderromans

Liederen waarin de hoofse liefde centraal staat.

Hoofs = onderdanig aan de vrouw,
correct gedrag en zelfbeheersing zijn. heel belangrijk

Het dierenepos is een heldengedicht met een dier in de hoofdrol.
Bekend is het verhaal Van de Vos Reynaerde.

Burgerlijke kunst

In de dertiende eeuw worden de steden belangrijker. De burgers wilden zichzelf ontwikkelen en kennis vergaren. Zo ontstond vanaf (± 1260) de didactische literatuur. De belangrijkste vertegenwoordiger was Jacob van Maerlant.

Geestelijke literatuur

Genres:

   • Legenden
   • Exempelen
   • Mystiek