Oefening werkwoordspelling

Jeugdsentiment: Dappere Dodo en Comedy Capers


OEFENING

Welke werkwoordsvorm moet je hier gebruiken?
tt = tegenwoordige tijd, vt = verleden tijd, VD = voltooid deelwoord

1. 

In mijn jeugd ..... (worden vt) er bijna geen kinderprogramma’s uitgezonden.

2. 

In 1955 ..... (verschijnen tt) Dappere Dodo als eerste kinderserie op de televisie.

3. 

Dappere Dodo en zijn vrienden ..... (reizen vt) de wereld rond op zoek naar avontuur.

4. 

Daarnaast ..... (kijken vt) we vaak naar Comedy Capers.

5. 

In Comedy Capers werd nog heel weinig ..... (spreken VD).

6. 

De grappen in de serie ..... (bestaan vt) vooral uit het mislukken van allerlei acties.


7. 

De namen die ik me ..... (herinneren tt), zijn Charlie Chaplin, Laurel and Hardy, The Keystone Kops en Ben Turpin.

8. 

Charlie Chaplin(zijn vt) acteur, componist, regisseur, en vooral  komiek.

9. 

Laurel and Hardy, of Stan en Ollie .... (krijgen vt) in  Nederland de bijnaam ‘De dikke en de dunne’.

10. 

De serie The Keystone Kops ..... (gaan vt) over een groep volledig ongeschikte politiemensen.

11. 

Ben Turpin (hij gebruikte zijn scheelheid als handelsmerk) ..... (weten tt) op een slimme manier zijn geld te beleggen.

12. 

Ben, opgegroeid in armoedige omstandigheden, is uiteindelijk als een gefortuneerd man ..... (sterven VD).