Examen Nederlands vwo 2021

Moeilijke woorden uit het examen 2021 I

Welk woord wordt bedoeld?

1
de financiële middelen die men verwacht nodig te hebben. 
2
oefening op universitair niveau
3
moeilijke positie waarin je je gedwongen voelt rekening te houden met verschillende, vaak tegengestelde belangen.
4
buitengewoon goed   
5
tientallen jaren   
6
het zich steeds meer bemoeien van de overheid met de maatschappij
7
overeenstemming   
8
afleiden
9
verwaand
10
bondgenootschap