Examen Nederlands vwo 2021

Moeilijke woorden uit het examen 2021 I

Welk woord wordt bedoeld?

1. 

het zich steeds meer bemoeien van de overheid met de maatschappij

2. 

buitengewoon goed   

3. 

overeenstemming   

4. 

afleiden

5. 

verwaand

6. 

de financiële middelen die men verwacht nodig te hebben. 

7. 

bondgenootschap

8. 

tientallen jaren   

9. 

moeilijke positie waarin je je gedwongen voelt rekening te houden met verschillende, vaak tegengestelde belangen.

10. 

oefening op universitair niveau