Examen Nederlands vwo 2021

Moeilijke woorden uit het examen 2021 I

Welk woord wordt bedoeld?

1. 

afleiden

2. 

de financiële middelen die men verwacht nodig te hebben. 

3. 

overeenstemming   

4. 

tientallen jaren   

5. 

verwaand

6. 

het zich steeds meer bemoeien van de overheid met de maatschappij

7. 

oefening op universitair niveau

8. 

buitengewoon goed   

9. 

moeilijke positie waarin je je gedwongen voelt rekening te houden met verschillende, vaak tegengestelde belangen.

10. 

bondgenootschap