Opdrachten De Moeder de vrouw – Martinus Nijhoff

De oude en nieuwe brug van Zaltbommel                         Foto: Fred Marsman

Probeer de vragen te beantwoorden.

1
Lees het gedicht.
Het gedicht

Wat voor een gedicht is het?
Bekijk ook Versvormen
2
Geef argumenten (kruis aan) voor je keuze bij vraag 1.
Meer antwoorden mogelijk
Bekijk ook Versvormen
3
Hoe is het gedicht opgebouwd?
4
Bij welke regels vindt de wending (chute) plaats?
5
Waar is sprake van van alliteratie.
6
Waar is sprake van van assonantie.
7
Welke rijmschema's zijn hier gebruikt
8
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. (r.13) Wat denk jij?
9
Je kan de brug als een symbool zien.
Welke tegenstellingen worden door de brug overbrugd?