Opdracht bij het gedicht Heerser

Heerser is een voorbeeld van een kosmisch expressionistisch gedicht.

 

1. Welk aspect heeft de maker van de animatie vooral willen verduidelijken?
2. Welke woorden in het gedicht benadrukken het kosmische?
3. Welke woorden in het gedicht benadrukken het vitalistische?
4. Wat benadrukken de woorden: 'rode sterren walmden àl hun wonder'
5. Wat benadrukken de woorden: 'd'ivoren glimlach van den stille knaap'